Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 404 din 16 decembrie 2020privind aprobarea Condiţiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc
EMITENT
 • OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 6 ianuarie 2021Data intrării în vigoare 06-01-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 06-01-2021 până la data de 12-05-2021

  Văzând Referatul de aprobare nr. 49.017 din 9.09.2020 al Direcţiei generale de informatizare şi monitorizare jocuri de noroc din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, aprobat de preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc la data de 14.12.2020, şi adresele Consiliului Legislativ nr. R 2108/9.10.2020, înregistrată la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc cu nr. 60.314/20.10.2020, Ministerului Afacerilor Externe nr. K1/1.321/28.10.2020, înregistrată la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc cu nr. 65.911/2.11.2020, şi Ministerului Justiţiei nr. 2/92.780/16.11.2020, înregistrată la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc cu nr. 69.297/24.11.2020,având în vedere:– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare; – Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările şi completările ulterioare;
  – art. 19 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 57 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
  în considerarea faptului că, în data de 22 iulie 2019, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a notificat, conform procedurii prevăzute de Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale, proiectul de „Condiţii minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc“ şi această notificare a primit nr. 2019/361/RO-H10, fiind stabilită o perioadă de status quo de 3 luni, respectiv până în data de 23 octombrie 2019, extinsă până la data de 23 ianuarie 2020,în temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin:Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă Condiţiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc, potrivit anexei care face parte din prezentul ordin.Articolul 2Organismele de evaluare a conformităţii licenţiate de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, Biroul Român de Metrologie Legală şi structurile de specialitate din cadrul instituţiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,
  Constantin Cătălin Voinea-Mic
  Bucureşti, 16 decembrie 2020.Nr. 404.ANEXĂ Deschideți CONDIȚII MINIME TEHNICEde verificare a mijloacelor de joc


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!