Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.225 din 30 decembrie 2020pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1331 din 31 decembrie 2020Data intrării în vigoare 01-01-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 01-01-2021 până la data de 15-04-2021

  În baza prevederilor art. 1 alin. (1) şi ale art. 326 alin. (4), (4^1) şi (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcţia Generală a Vămilor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor prevăzute la art. 1 reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.121/2015 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 din 29 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Certificatele de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată emise în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.121/2015, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea până la data înscrisă în acestea, atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 326 alin. (4^1) lit. a), c) şi e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi titularul este înregistrat în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.Ministrul finanţelor,Alexandru NazareBucureşti, 30 decembrie 2020.Nr. 3.225.ANEXĂ Deschideți NORMEprivind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxeipe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!