Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 6.360 din 23 decembrie 2020privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)"
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1307 din 29 decembrie 2020Data intrării în vigoare 29-12-2020
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 29-12-2020 până la data de 15-04-2021

  Luând în considerare Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul CE 2017/1.084 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte ajutoarele pentru infrastructurile portuare şi aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură şi pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive şi pentru infrastructurile de agrement multifuncţionale, precum şi schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce priveşte calcularea costurilor eligibile, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Decizia Comisiei Europene nr. 10.233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a anumitor elemente din Programul operaţional „Competitivitate“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională, în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Acordul de delegare încheiat între Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate cu nr. 10.103 din 22 aprilie 2015 şi Organismul intermediar pentru cercetare pentru Programul operaţional Competitivitate, axa prioritate 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor“ cu nr. 1.092 din 22 aprilie 2015,ţinând seama de Adresa DG COMP nr. COMP.A.3/HT.5594*2020/080442, precum şi de prelungirea perioadei de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014,având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare Avizul Consiliului Concurenţei nr. 15.955 din 17.12.2020,
  în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare, ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:Articolul 3(1) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Direcţia generală Organism intermediar pentru cercetare.2. La articolul 7 alineatul (4), litera d) va avea următorul cuprins:d) beneficiarilor care nu au confirmat că, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi care nu oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
  3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:Articolul 9Ajutorul se acordă sub formă de granturi (asistenţă financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranşe). Plata ajutorului către beneficiarii schemei se poate face până la 31 decembrie 2023. Contractele de finanţare vor fi încheiate cel târziu până pe 31 decembrie 2021.4. Articolul 19 va avea următorul cuprins:Articolul 19Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la 31 decembrie 2021. Bugetul schemei este de maximum 620 milioane euro pentru perioada 2015-2021, repartizat estimativ după cum urmează: Tabel 2
  Art.201620172018201920202021TOTAL
  1429.610.408,430,0028.477.826,080,0043.906.126,0785.548.670,76187.543.031,33
  2225.816.894,061.083.370,520,000,0013.094.313,390,0039.994.577,97
  258.584.608,777.558.539,5115.063.669,748.379.195,82115.887.931,6083.802.779,52239.276.724,96
  260,000,000,000,0013.094.313,390,0013.094.313,39
  274.949.131,440,000,000,0080.454.311,000,0085.403.442,45
  28877.641,200,000,000,0035.097.995,902.618.836,8638.594.473,96
  290,000,000,000,0013.474.599,092.618.836,8616.093.435,95
  TOTAL69.838.683,908.641.910,0243.541.495,828.379.195,82228.398.509,20174.589.124,00620.000.000,00
  NOTĂ:La un curs inforeuro din luna mai 2015 de 1 euro = 4,4125 lei.
  5. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:Articolul 27(1) Cotele de bază de finanţare a investiţiilor iniţiale pentru cercetare-dezvoltare sunt, per beneficiar, următoarele:– 50% în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;– 35% în regiunea Vest şi în judeţul Ilfov;– 15% pentru ajutoarele regionale acordate în municipiul Bucureşti până la 31 decembrie 2017 şi 10% pentru ajutoarele regionale acordate în municipiul Bucureşti în perioada 2018-2021.
  6. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:Articolul 28(1) Cotele de bază de finanţare a investiţiilor iniţiale pentru inovare în vederea introducerii în producţie a rezultatelor obţinute din cercetare-dezvoltare sunt, per beneficiar, următoarele:– 50% în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;– 35% în regiunea Vest şi în judeţul Ilfov;– 15% pentru ajutoarele regionale acordate în municipiul Bucureşti până la 31 decembrie 2017 şi 10% pentru ajutoarele regionale acordate în municipiul Bucureşti în perioada 2018-2021.
  7. La articolul 29, tabelul 3 va avea următorul cuprins:Tabel 3 - Sintetizare a cotelor maxime de finanţare
  Tipul întreprinderiiMareMijlocieMică
  Cercetare fundamentală100%100%100%
  Cercetare industrială50%60%70%
  Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor65%75%80%
  Dezvoltare experimentală25%35%45%
  Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor40%50%60%
  Studii de fezabilitate (pentru activităţi de CD)50%60%70%
  Activităţi de inovare pentru IMM-50%50%
  Servicii de consultanţă în domeniul inovării şi servicii de sprijinire a inovării (opţiune)-Maximum 0,2 milioane euro per 3 ani
  Inovare de proces şi organizaţională (pentru IMM)-50%50%

  Construcţia şi modernizarea infrastructurilor de cercetare50%
  Investiţii în clustere de inovare55% (Bucureşti-Ilfov)65% (celelalte regiuni)
  Activităţi de exploatare în clustere de inovare50%
  Investiţii iniţiale pentru cercetare-dezvoltare în municipiul Bucureşti15% (2015-2017) 10% (2018-2021)25% (2015-2017) 20% (2018-2021)
  35% (2015-2017) 30% (2018-2021)
  Investiţii iniţiale pentru cercetare-dezvoltare în regiunea Vest şi în judeţul Ilfov35%45%55%
  Investiţii iniţiale pentru cercetare-dezvoltare în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia50%60%70%
  Investiţii iniţiale pentru inovare în vederea introducerii în producţie a rezultatelor obţinute din cercetare-dezvoltare în municipiul Bucureşti15% (2015-2017) 10% (2018-2021)25% (2015-2017) 20% (2018-2021)35% (2015-2017) 30% (2018-2021)
  Investiţii iniţiale pentru inovare în vederea introducerii în producţie a rezultatelor obţinute din cercetare-dezvoltare în regiunea Vest şi în judeţul Ilfov35%45%55%
  Investiţii iniţiale pentru inovare în vederea introducerii în producţie a rezultatelor obţinute din cercetare-dezvoltare în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia50%60%70%
  Activităţi pentru întreprinderi nou-înfiinţate inovatoare--100%^(1)
  ^(1) Cu condiţia ca ajutorul să nu depăşească 1,2 milioane euro în regiunea Bucureşti-Ilfov şi 1,6 milioane euro în celelalte regiuni ale României.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul IIIPersonalul Autorităţii de management a Programului operaţional Competitivitate şi al Organismului intermediar pentru cercetare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Dragoş Mihael Ciuparu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 23 decembrie 2020.Nr. 6.360.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!