Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.192 din 16 decembrie 2020privind aprobarea Metodologiei de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 18 decembrie 2020Data intrării în vigoare 18-12-2020

  Având în vedere:– art. 8 alin. (1) lit. f^1), alin. (4)-(5^1) şi alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare;– titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 4.971 din data de 15.12.2020,
  în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Metodologia de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Casele de asigurări de sănătate, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  Bucureşti, 16 decembrie 2020.Nr. 1.192.ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEde acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobareaunor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusuluiCOVID-19, pe perioada stării de urgenţă

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!