Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT-CADRU din 31 august 2020de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 septembrie 2020Data intrării în vigoare 09-09-2020
  Formă consolidată valabilă la data 08-03-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15-01-2021 până la data de 11-05-2021


  Aprobat prin ORDINUL nr. 5.447 din 31 august 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 827 din 9 septembrie 2020.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a REGULAMENTULUI-CADRU din 31 august 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 827 din 9 septembrie 2020, la data de 08 Martie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 5.638 din 28 septembrie 2020; ORDINUL nr. 5.977 din 9 noiembrie 2020; ORDINUL nr. 3.108 din 12 ianuarie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Articolul I din ORDINUL nr. 5.977 din 9 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1063 din 11 noiembrie 2020, prevede:
  Articolul 1
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, aplicarea prevederilor art. 107 alin. (7) şi (8) şi ale art. 109 alin. (3), (4) şi (6) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020, cu modificările ulterioare, se suspendă pentru anul şcolar 2020-2021.
  (2) În anul şcolar 2020-2021, în învăţământul preuniversitar gimnazial, liceal, profesional şi postliceal, pentru toate disciplinele de studiu, media semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. Mediile semestriale şi anuale se consemnează în catalog cu cerneală roşie.
  Titlul I Dispoziţii generaleCapitolul I Cadrul de reglementareArticolul 1

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!