Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 170 din 7 octombrie 2016privind impozitul specific unor activităţi
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016Data intrării în vigoare 01-01-2017
  Formă consolidată valabilă la data 25-01-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 31-12-2020 până la data de 15-04-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 170 din 7 octombrie 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 812 din 14 octombrie 2016, la data de 25 Ianuarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 153 din 24 iulie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 22 octombrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Reproducem prevederile art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 22 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 988 din 26 octombrie 2020:Articolul 14(1) Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare, în anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi 31 decembrie 2020 inclusiv.(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, aferent anului 2020, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea valorii rezultate cu numărul de zile obţinut prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferent perioadei prevăzute la alin. (1) şi a numărului de 90 de zile calendaristice prevăzut la art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2020.(3) Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, pentru recalcularea impozitului specific anual potrivit alin. (2), scad şi perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parţial, ca urmare a stării de urgenţă.(4) Contribuabilii care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, au depus declaraţia privind impozitul specific aferentă semestrului I al anului 2020, aplică prevederile alin. (1)-(3), prin depunerea unei declaraţii rectificative.
  Reproducem prevederile articolului XXV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1332 din 31 decembrie 2020Articolul XXV(1) Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare, pentru anul 2021, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data de 1 ianuarie 2021.(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) contribuabilii calculează în mod corespunzător impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, aferent anului 2021, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea valorii rezultate cu diferenţa dintre numărul de 365 de zile calendaristice şi numărul de 90 de zile calendaristice.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!