Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 13 august 2002Data intrării în vigoare 01-01-2003
  Formă consolidată valabilă la data 22-02-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 31-12-2020 până la data de 15-04-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 500 din 11 iulie 2002, publicate în Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002, la data de 22 Februarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 314 din 8 iulie 2003; LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.865 din 21 decembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009; HOTĂRÂREA nr. 406 din 1 aprilie 2009; LEGEA nr. 305 din 6 octombrie 2009; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 23 iunie 2010; ORDONANŢA nr. 19 din 18 august 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 23 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 335 din 30 martie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 3 aprilie 2012; ORDONANŢA nr. 13 din 23 august 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012; LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 2 aprilie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015; LEGEA nr. 112 din 27 mai 2016; LEGEA nr. 104 din 26 mai 2016; ORDONANŢA nr. 14 din 10 august 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017; LEGE nr. 115 din 24 mai 2017; HOTĂRÂREA nr. 207 din 18 martie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE
  Art. V din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013, stabileşte că modificările aduse prezentei legi de pct. 20, 37, 40 - referitoare la art. 28^5, 52 şi 70 ale art. I intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.Potrivit art. 42 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014, termenul prevăzut la art. V din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 18 octombrie 2013, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2016.Potrivit alin. (2) al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015, termenul prevăzut la art. V din Legea nr. 270/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleObiectul legiiArticolul 1(1) Prezenta lege stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar.(2) Dispoziţiile prezentei legi se aplica în domeniul elaborării, aprobării, executării şi raportării:a)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!