Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 24 februarie 2009Data intrării în vigoare 24-02-2009
  Formă consolidată valabilă la data 22-02-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 31-12-2020 până la data de 15-04-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009, publicate în Monitorul Oficial nr. 110 din 24 februarie 2009, la data de 22 Februarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010; LEGEA nr. 94 din 1 iulie 2014; ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014; LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 30 iunie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 18 februarie 2009, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 24 februarie 2009 VA FI ABROGATĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IANUARIE 2022, CONFORM PCT. 3 AL ART. X DIN ORDONANTA DE URGENȚĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL nr. 1332 din 31 decembrie 2020, CARE MODIFICĂ ART. 36 ALINEATUL (2) DIN LEGEA NR. 165 DIN 10 IULIE 2018, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 13 iulie 2018.
  **) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 94 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.Având în vedere criza financiară existentă la nivel global, care afectează, în principal, întreprinderile mici şi mijlocii din România, precum şi situaţia creată de presiunile personalului bugetar pentru creşterea salariilor,având în vedere faptul că întreprinderile mici şi mijlocii se află în prezent sub presiunea limitării posibilităţilor de creditare generată de criza financiară şi sunt din ce în ce mai afectate de lipsa de lichidităţi din economie, ceea ce generează şi întârzieri în încasarea facturilor aferente mărfurilor livrate sau serviciilor prestate în favoarea propriilor beneficiari,având în vedere lipsa de forţă de muncă calificată la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii, generată de fenomenul de emigrare cu care ne-am confruntat în ultimii ani, care a generat deja creşteri salariale importante în sectorul privat în ultimii ani, pe fondul creşterii economice şi a necesităţii de a asigura o forţă de muncă stabilă,având în vedere că în contextul actual generat de efectele crizei financiare întreprinderile mici şi mijlocii nu mai au resurse pentru a ţine pasul cu creşterile salariale anunţate în sectorul bugetar şi riscă să îşi piardă angajaţii,având în vedere investiţiile făcute de majoritatea angajatorilor în pregătirea forţei de muncă angajate în vederea asigurării sustenabilităţii întreprinderilor în condiţiile concurenţiale generate de aderarea la Uniunea Europeană,prin introducerea tichetelor de vacanţă, Guvernul intervine printr-o măsură urgentă în favoarea angajatului, căruia îi cresc veniturile reale, şi în favoarea angajatorului, care are posibilitatea şi este stimulat să acorde angajaţilor, alături de salariu, vacanţe în ţară, prin intermediul tichetelor de vacanţă, cu rol de recuperare a capacităţii de muncă, de creştere a productivităţii muncii salariatului şi de motivare a acestuia pentru a-şi menţine calitatea de salariat în respectiva întreprindere, ceea ce va genera stabilitate şi eficienţă mărite la nivelul sectorului privat şi în special în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.Având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, este necesar a fi luate măsuri imediate pentru instituirea cadrului normativ privind acordarea tichetelor de vacanţă.Neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă va duce la scăderea circulaţiei turistice în România, la creşterea ratei şomajului, aspecte care implicit vor genera un impact negativ asupra întregii economii.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!