Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ nr. 38 din 26 august 2015privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015Data intrării în vigoare 07-09-2015
    Formă consolidată valabilă la data 24-07-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-12-2020 până la data de 09-06-2023


    Notă CTCE
    Forma consolidată a ORDONANŢEI nr. 38 din 26 august 2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 654 din 28 august 2015, la data de 24 Iulie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 octombrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 28 decembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum),Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1ObiectPrezenta ordonanţă creează cadrul legal, astfel încât reclamaţiile împotriva comercianţilor să poată fi prezentate voluntar de către consumatori entităţilor care aplică proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei.Articolul 2Domeniul de aplicare