Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 559 din 5 decembrie 2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 12 decembrie 2006Data intrării în vigoare 12-12-2006
  Formă consolidată valabilă la data 29-12-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-12-2020 până la data de 16-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 559 din 5 decembrie 2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 992 din 12 decembrie 2006, la data de 29 Decembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 448 din 18 iunie 2007; ORDINUL nr. 162 din 25 februarie 2008; ORDINUL nr. 586 din 6 mai 2009; ORDINUL nr. 527 din 18 mai 2011; ORDINUL nr. 1.212 din 22 decembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 281 alin. (2), ale art. 320-329 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,
  având în vedere Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 5.304 din 5 decembrie 2006,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se aprobă caracteristicile tehnice şi modalităţile de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Valabilitatea cardului european de asigurări sociale de sănătate eliberat de casele de asigurări de sănătate începe cu data de 1 ianuarie 2007.Articolul 2

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!