Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.031 din 27 noiembrie 2020privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1171 din 3 decembrie 2020Data intrării în vigoare 03-12-2020
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 03-12-2020 până la data de 15-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, denumită în continuare Strategie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate prevăzute în strategie.Articolul 3Finanţarea obiectivelor prevăzute în Strategie se va face în limita fondurilor aprobate anual prin legile bugetare anuale, precum şi din alte surse legal constituite, potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Liliana Romaniuc,
  consilier de stat

  Ministrul sănătăţii,
  Nelu Tătaru
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
  Vetuţa Stănescu,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Ministrul finanţelor publice,
  Vasile-Florin Cîţu
  Bucureşti, 27 noiembrie 2020.Nr. 1.031.ANEXĂ Deschideți STRATEGIEde vaccinare împotriva COVID-19 în România


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!