Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.077 din 19 noiembrie 2020privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 1.037/2019
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1158 din 1 decembrie 2020Data intrării în vigoare 01-12-2020

  În baza prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei se pun în aplicare Instrucţiunile pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 1.037/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.017 din 18 decembrie 2019, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Consiliului Concurenţei,
  Bogdan Marius Chiriţoiu
  Bucureşti, 19 noiembrie 2020.Nr. 1.077.ANEXĂ Deschideți INSTRUCTIUNIpentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor
  pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse înaplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 1.037/2019


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!