Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
INSTRUCȚIUNI din 19 noiembrie 2020pentru completarea Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1158 din 1 decembrie 2020Data intrării în vigoare 01-12-2020


    Puse în aplicare prin ORDINUL nr. 1.076 din 19 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1158 di 1 decembrie 2020.
    În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.
    Articolul IDupă punctul 23 din Instrucţiunile privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 5 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou punct, punctul 23^1, cu următorul cuprins:23^1. În cazul respingerii de către Consiliul Concurenţei, pe considerente de oportunitate, în temeiul pct. 23, a solicitării întreprinderii investigate de a se angaja în discuţii cu privire la angajamente, aceasta nu mai are dreptul de a solicita ulterior iniţierea unor discuţii privind oferirea de angajamente, cu excepţia situaţiei în care s-au produs schimbări semnificative pe piaţă care justifică o nouă solicitare, caz în care întreprinderea mai poate solicita, o singură dată, iniţierea discuţiilor privind oferirea de angajamente.Articolul IIPrezentele instrucţiuni sunt puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----

    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!