Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.076 din 19 noiembrie 2020privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru completarea Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1158 din 1 decembrie 2020Data intrării în vigoare 01-12-2020

  În baza prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei se pun în aplicare Instrucţiunile pentru completarea Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 5 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Consiliului Concurenţei,
  Bogdan Marius Chiriţoiu
  Bucureşti, 19 noiembrie 2020.Nr. 1.076.ANEXĂ Deschideți INSTRUCȚIUNIpentru completarea Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura
  pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!