Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 983 din 12 noiembrie 2020privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1115 din 21 noiembrie 2020Data intrării în vigoare 21-11-2020

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 864 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288 şi art. 361 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,^Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Datele de identificare şi valoarea de inventar ale imobilelor aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1.
  Articolul 2(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a imobilelor cu nr. MFP 35573 şi 35576 - Pavilion secţia V şi Post control vizite, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (2) Trecerea în domeniul privat al statului a imobilelor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora. (3) După scoaterea din funcţiune şi demolarea imobilelor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Timişoara îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.Articolul 3Administraţia Naţională a Penitenciarelor va opera împreună cu Ministerul Finanţelor Publice modificările corespunzătoare în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul justiţiei,
  Marian Cătălin Predoiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Vasile-Florin Cîţu
  Bucureşti, 12 noiembrie 2020.Nr. 983.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor la care se modifică descrierea tehnică şi valoarea de inventar,aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor -Penitenciarul Timişoara - CUI 4269126

  Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDescriere tehnicăVecinătăţiAdresaAnul dobândirii/dării în folosinţăValoare de inventar (în lei)Situaţie juridicăTipul bunului (mobil/ imobil)
  Baza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
  123456789101112
  355738.25.02Pavilion secţia VD + P + 1E - Sc totală = 463 mp, Sd totală = 1.094 mp; CF 410254 - C4 Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Timişoara, str. Popa Şapcă nr. 7197227.645CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N 5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, HG nr. 1.106/2012, HG nr. 416/2016În administrare Imobil
  355768.25.02Post control viziteP - Sc totală = 167 mp, Sd totală = 167 mp; CF 410254 - C8 Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Timişoara, str. Popa Şapcă nr. 71963111.240CF 35/1939, 13/1964, 21.982/1972, Dec. N 5.194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, HG nr. 1.106/2012, HG nr. 416/2016În administrare Imobil
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordineaAdministraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care se transmit din domeniul publical statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
  Nr. crt.Nr. M.F.Cod de clasificareDenumire imobilAdresa imobilAnul dobândirii/dării în folosinţăDescriere tehnicăValoare de inventar (în lei)Persoana juridică care administrează bunul
  012345678
  1355738.25.02Pavilion secţia VŢara: România, judeţ: Timiş, oraş Timişoara, str. Popa Şapcă nr. 71972D + P + 1E - Sc totală = 463 mp, Sd totală = 1.094 mp; CF 410254 - C427.645Penitenciar Timişoara - CUI 4269126
  2355768.25.02Post control viziteŢara: România, judeţ: Timiş, oraş Timişoara, str. Popa Şapcă nr. 71963P - Sc totală = 167 mp, Sd totală = 167 mp; CF 410254 - C8111.240Penitenciar Timişoara - CUI 4269126
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!