Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
RECTIFICARE nr. 223 din 30 octombrie 2020referitoare la Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 4 noiembrie 2020Data intrării în vigoare 05-11-2020

    La Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1018 din 2 noiembrie 2020, se fac următoarele rectificări:– la art. I, după pct. 5 se va citi: „6. La articolul 185, alineatele (4) şi (5) se abrogă.“;– la art. I, la pct. 6-10, în loc de: „6.(...), 7.(...), 8.(...), 9.(...), 10.(...)“ se va citi: „7.(...), 8.(...), 9.(...), 10.(...), 11.(...)“.
    ----

    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!