Structură Act

Forma la zi
Pret: 30,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2006Data intrării în vigoare 01-01-2007
  Formă consolidată valabilă la data 22-02-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-12-2020 până la data de 15-04-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 273 din 29 iunie 2006, publicate în Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006, la data de 22 Februarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 273 din 29 iunie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 23 mai 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 30 iunie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 12 octombrie 2009; LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 23 iunie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010; LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 25 noiembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012; LEGEA nr. 98 din 12 aprilie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 21 mai 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 aprilie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 27 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015; LEGEA nr. 35 din 22 martie 2016; LEGEA nr. 112 din 27 mai 2016; LEGEA nr. 104 din 26 mai 2016; ORDONANŢĂ DE URGENŢA nr. 99 din 15 decembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 1 martie 2018; LEGEA nr. 52 din 2 martie 2018; LEGEA nr. 217 din 27 iulie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018; LEGEA nr. 305 din 11 decembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018; LEGEA nr. 286 din 8 decembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Obiectul legii(1) Prezenta lege stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale.(2) Dispoziţiile prezentei legi se aplică în domeniul elaborării, aprobării, executării şi raportării:a) bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti;b) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, după caz;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!