Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 19 iulie 2016Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 27 iulie 2016Data intrării în vigoare 27-07-2016
  Formă consolidată valabilă la data 14-12-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 08-12-2020 până la data de 15-04-2021


  Aprobată prin ORDINUL nr. 857 din 19 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 568 din 27 iulie 2016.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT din 19 iulie 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 568 din 27 iulie 2016, la data de 14 Decembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018; ORDINUL nr. 330 din 4 decembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Articolul II din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 568 din 27 iulie 2016, prevede:„Articolul II(1) Prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite“, astfel cum a fost modificat şi completat prin prezentul ordin, se aplică şi cererilor de sprijin depuse în cadrul sesiunilor de depunere desfăşurate în baza Schemei de ajutor de stat nr. SA 45892 (2016/XA) - sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite, aflate în etapa de evaluare/selectare, după caz, ai căror solicitanţi nu au semnat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) angajamentele.(2) Solicitanţii care beneficiază de prevederile alin. (1) pot solicita şi sprijinul financiar aferent lucrărilor de împrejmuire a plantaţiilor în condiţiile în care proiectele tehnice de împădurire necesită revizuire prin includerea acestui tip de lucrări, în termenul comunicat de APIA, potrivit procedurii care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale”.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat cu titlul "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", denumită în continuare schemă.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!