Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 2 septembrie 2011Data intrării în vigoare 02-09-2011
  Formă consolidată valabilă la data 07-12-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 03-12-2020 până la data de 15-04-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011, publicate în Monitorul Oficial nr. 629 din 2 septembrie 2011, la data de 07 Decembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 296 din 25 noiembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 208 din 27 noiembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În baza asumării de către România a unor obligaţii în cadrul tratatului de aderare la Uniunea Europeană, dar şi în cadrul unor acorduri cu organisme internaţionale, s-a stabilit eliminarea treptată a compensărilor acordate din bugetul de stat pentru producerea energiei termice, perioada de graţie avută la dispoziţie fiind destinată retehnologizărilor şi modernizărilor la unităţile de producere a energiei termice.
  Eliminarea compensărilor de la bugetul de stat va conduce la o majorare a preţului energiei termice furnizate populaţiei şi deci la o cheltuială mai mare din partea bugetelor familiilor.Această situaţie impune luarea unor măsuri de protecţie a populaţiei vulnerabile într-un termen cât mai scurt posibil, pentru a se realiza toate măsurile administrative premergătoare sezonului rece 1 noiembrie 2011-31 martie 2012.Luând în considerare faptul că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri urgente pe calea ordonanţei de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Capitolul I Modalităţi de facturare a energiei termiceArticolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop reglementarea acordării unor măsuri de protecţie socială a populaţiei reprezentate de ajutoare lunare pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile aferente încălzirii locuinţei în perioada sezonului rece, precum şi a modului de facturare şi plată a energiei termice.Articolul 2

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!