Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 27 august 2020privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020Data intrării în vigoare 28-08-2020
  Formă consolidată valabilă la data 14-12-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-12-2020 până la data de 15-04-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 147 din 27 august 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 790 din 28 august 2020, la data de 14 Decembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 182 din 22 octombrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 198 din 18 noiembrie 2020; LEGEA nr. 278 din 27 noiembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere faptul că, pe termen scurt, provocarea cea mai importantă rămâne combaterea şi limitarea efectelor crizei COVID-19 asupra sănătăţii şi economiei, fapt care impune adoptarea unor măsuri de redresare economice şi de sprijinire a populaţiei,
  întrucât, în perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă, au fost adoptate măsuri în acord cu schimbările înregistrate astfel încât impactul negativ asupra cetăţenilor să fie cât mai redus, luând în considerare necesitatea protecţiei sociale a cetăţenilor ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, având în vedere reglementările cuprinse în art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, cu privire la posibilitatea limitării sau suspendării activităţilor didactice ce presupun prezenţa efectivă a copiilor la cursuri,luând în considerare situaţia epidemiologică din România şi riscul asupra sănătăţii populaţiei,ţinând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, ar putea afecta sănătatea copiilor şi siguranţa acestora în lipsa părinţilor care să îi supravegheze pe perioada suspendării cursurilor sau închiderii unităţilor de învăţământ şi ar creşte riscul transmiterii comunitare a coronavirusului SARS-CoV-2,aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi având în vedere hotărârile comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti.(2) Prevederile alin. (1) se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!