Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 14 august 2020cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 18 august 2020Data intrării în vigoare 18-08-2020
  Formă consolidată valabilă la data 24-11-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 24-11-2020 până la data de 18-08-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 135 din 14 august 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 751 din 18 august 2020, la data de 24 Noiembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 10 septembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 23 noiembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere:– 
  analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor şase luni ale anului 2020;
  – evoluţia principalilor indicatori bugetari pe primele luni ale anului 2020;– asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice centrale;– adoptarea ulterior aprobării Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a unor acte normative cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare;– necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi execuţia bugetară pe primele şase luni ale anului;– necesitatea menţinerii locurilor de muncă pentru salariaţii din domeniile de activitate afectate de epidemie şi evitarea concedierilor colective, precum şi prevenirea creşterii şomajului;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!