Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 78 din 24 august 2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 30 august 2000Data intrării în vigoare 30-08-2000
  Formă consolidată valabilă la data 23-11-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23-11-2020 până la data de 16-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI nr. 78 din 24 august 2000, publicate în Monitorul Oficial nr. 412 din 30 august 2000, la data de 23 Noiembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003; ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005; LEGEA nr. 289 din 5 august 2009; LEGEA nr. 278 din 7 decembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016; LEGEA nr. 109 din 16 mai 2018; LEGEA nr. 260 din 20 noiembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.
  Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  Notă CTCE Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administraţiei şi Internelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.Prin HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 412 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 30 martie 2004 menţinând aceeaşi denumire a ministerului.HOTĂRÂREA nr. 412 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 30 martie 2004 a fost abrogată de art. 19 din HOTĂRÂREA nr. 367 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 25 aprilie 2007 dispunând organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.HOTĂRÂREA nr. 367 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 25 aprilie 2007 a fost abrogată de art. 19 din HOTĂRÂREA nr. 76 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 13 februarie 2009 care prevede organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. HOTĂRÂREA nr. 76 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 13 februarie 2009 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 24 din 23 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 29 ianuarie 2013 care reglementa organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor. La momentul actual, organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor este reglementată de HOTĂRÂREA nr. 21 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015.Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei actualizate.Conform pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, în tot cuprinsul ordonanţei termenul "fabricant" se înlocuieşte cu termenul "producător", iar sintagma "entităţi tehnice" se înlocuieşte cu sintagma "unităţi tehnice separate".
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 6 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţa.Articolul 1(1)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!