Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2019privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 03-02-2019
  Formă consolidată valabilă la data 09-11-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-11-2020 până la data de 16-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI nr. 4 din 30 ianuarie 2019, publicate în Monitorul Oficial nr. 81 din 31 ianuarie 2019, la data de 09 Noiembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 193 din 5 noiembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, ale Regulamentului delegat (UE) 2017/1.182 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi în ceea ce priveşte raportarea preţurilor de piaţă ale anumitor categorii de carcase şi animale vii, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1.184 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi în ceea ce priveşte raportarea preţurilor de piaţă ale anumitor categorii de carcase şi animale vii, ale Regulamentului 2017/1.183 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte notificările către Comisie de informaţii şi documente şi ale Regulamentului 2017/1.185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte notificările către Comisie a informaţiilor şi documentelor, precum şi de modificare şi abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 4/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Articolul 1(1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul legal de reorganizare, desfăşurare şi funcţionare a sistemului naţional de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, denumit în continuare Sistem naţional de clasificare.(2) Funcţionarea Sistemului naţional de clasificare, înregistrarea primară a rezultatelor de clasificare a carcaselor şi a preţurilor acestora, prelucrarea, monitorizarea, controlul şi raportarea acestor date se desfăşoară în conformitate cu prevederile regulamentelor europene din domeniul clasificării carcaselor şi raportării preţurilor de piaţă ale carcaselor şi animalelor vii. Articolul 2

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!