Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 81 din 30 martie 2018privind reglementarea activităţii de telemuncă
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 2 aprilie 2018Data intrării în vigoare 05-04-2018
  Formă consolidată valabilă la data 08-03-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 06-11-2020 până la data de 15-04-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 81 din 30 martie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 296 din 2 aprilie 2018, la data de 08 Martie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 5 noiembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează modalitatea de desfăşurare a activităţii de către salariat în regim de telemuncă.(2) Prezenta lege se aplică în domeniile de activitate în care este posibilă desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă.Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) telemuncă - forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!