Pret: 40,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGEA contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 18 iunie 2008Data intrării în vigoare 18-06-2008
  Formă consolidată valabilă la data 25-01-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-11-2020 până la data de 15-04-2021

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991(Republicata 4) din Monitorul Oficial nr.454 din 18-06-2008  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 82 din 24 decembrie 1991 (Rep. 4) din MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 18 iunie 2008, la data de 25 Ianuarie 2021 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014; LEGEA nr. 121 din 29 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015; LEGEA nr. 163 din 10 iulie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 9 aprilie 2020; LEGEA nr. 238 din 6 noiembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  **) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 10 octombrie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 15 aprilie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea contabilităţii nr. 82/1991 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005 şi ulterior a mai fost modificată prin Legea nr. 259/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 27 iulie 2007.
  Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011, în tot cuprinsul Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, sintagmele "auditor financiar" şi "audit financiar" se înlocuiesc cu sintagmele "auditor statutar" şi "audit statutar".
  Notă CTCE Prin HOTĂRÂREA nr. 34 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 28 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice. Înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerului Finanţelor Publice" s-a realizat direct în textul formei consolidate.Prin HOTĂRÂREA nr. 12 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei consolidate.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!