Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 20 decembrie 2011Data intrării în vigoare 23-12-2011
    Formă consolidată valabilă la data 09-05-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 03-02-2021 până la data de 09-06-2023


    Notă CTCE
    Forma consolidată a LEGII nr. 292 din 20 decembrie 2011, publicate în Monitorul Oficial nr. 905 din 20 decembrie 2011, la data de 09 Mai 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA nr. 31 din 26 august 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016; LEGEA nr. 79 din 26 aprilie 2017; LEGEA nr. 110 din 19 mai 2017; LEGEA nr. 194 din 19 iulie 2018; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020; LEGEA nr. 231 din 5 noiembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezenta lege reglementează cadrul general de organizare, funcţionare şi finanţare a sistemului naţional de asistenţă socială în România.Articolul 2(1) Sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.(2)