Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 227 din 28 decembrie 2018pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1114 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 01-01-2019
  Formă consolidată valabilă la data 05-11-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-11-2020 până la data de 12-05-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 227 din 28 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 1114 din 28 decembrie 2018, la data de 05 Noiembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 194 din 1 octombrie 2019; ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  La data de 05-11-2020 Titlul actului a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020
  Având în vedere prevederile art. 2 lit. x^1) şi art. 14 alin. (6), (6^2), (6^4) şi (6^7) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. III din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, prevederile art. 21 alin. (2) şi art. 62 alin. (1) lit. h^5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kw aparţinând prosumatorilor,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. g) şi x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.La data de 05-11-2020 sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020Articolul 2(1) Contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate în temeiul contractului-cadru prevăzut la art. 1 produc efecte numai în interiorul perioadei de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice, încheiat între prosumator, în calitate de client final şi furnizor, în calitate de vânzător.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!