Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 223 din 30 octombrie 2020pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 2 noiembrie 2020Data intrării în vigoare 05-11-2020
  Formă realizată la data 05-11-2020 care intră în vigoare la data de 05-11-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-11-2020 până la data de 15-04-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 223 din 30 octombrie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 1018 din 2 noiembrie 2020, la data de 05 Noiembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de RECTIFICAREA nr. 223 din 30 octombrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Articolul ILegea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 11(1) Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată se divide în părţi sociale egale.2. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!