Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 191 din 28 octombrie 2020pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 30 octombrie 2020Data intrării în vigoare 30-10-2020
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 30-10-2020 până la data de 15-04-2021

  Având în vedere că, în contextul epidemiologic actual al măsurilor adoptate de autorităţi în scopul prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, au fost acordate perioade suplimentare pentru îndeplinirea obligaţiilor de depunere a declaraţiilor privind beneficiarul real, precum şi de completare a documentelor conform cerinţelor prevăzute la art. 6, 7, 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare faptul că raţiunile prevederii unei termen suplimentar pentru depunerea acestor declaraţii se menţin şi la acest moment, având în vedere că starea de alertă pe teritoriul României a fost prelungită, iar evoluţia pandemiei de COVID-19, inclusiv la nivel internaţional, are în continuare o dinamică impredictibilă,având în vedere faptul că în contextul epidemiologic actual un număr redus de societăţi, respectiv de asociaţii şi fundaţii şi-au îndeplinit până în prezent obligaţiile prevăzute de lege, iar pentru respectarea regulilor sanitare şi de distanţare socială este necesară aplicarea, în continuare, a unor soluţii destinate a limita interacţiunea cu publicul la preluarea acestor declaraţii, astfel încât activitatea autorităţilor publice competente să se desfăşoare în condiţii de siguranţă atât pentru solicitanţi, cât şi pentru personalul acestora,ţinând cont de faptul că sancţiunea neîndeplinirii obligaţiilor de completare a documentelor conform cerinţelor prevăzute la art. 6, 7, 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, este foarte severă, şi anume dizolvarea prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate,având în vedere că mecanismul sancţionator sever ar fi declanşat pentru o conduită care, în contextul epidemiologic actual şi al evoluţiei imprevizibile a pandemiei, nu poate fi imputată în totalitate celui supus obligaţiei,ţinând cont de faptul că, pentru reducerea la maximum a interacţiunii între persoane, este necesară menţinerea modalităţilor extinse de depunere a declaraţiilor pe propria răspundere, pentru ca îndeplinirea acestei obligaţii de către societăţi să nu implice, în mod necesar, prezenţa fizică la ghişeu,
  în considerarea faptului că neadoptarea acestor soluţii ar putea avea consecinţe negative asupra funcţionării unui număr important de societăţi şi asociaţii, acestea putând întâmpina dificultăţi şi întârzieri în realizarea demersurilor pentru identificarea beneficiarilor reali şi, respectiv, a completării documentelor, potrivit cerinţelor prevăzute la art. 6, 7, 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul generat de măsurile impuse de pandemia de COVID-19 luate de autorităţi şi având în vedere că situaţia epidemiologică nu a înregistrat modificări care să indice înlăturarea sau reducerea pericolului,având în vedere că un număr mare de persoane juridice nu au putut să îşi îndeplinească obligaţiile şi ar trebui să realizeze demersuri ce presupun inclusiv interacţiune fizică în perioada scurtă de timp până la expirarea termenului, generând un nivel ridicat de risc din perspectiva răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, ceea ce ar putea avea consecinţe grave asupra sănătăţii populaţiei,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă, declarată, în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică şi obligaţiei de completare a documentelor potrivit cerinţelor prevăzute la art. 6, 7, 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2(1) Termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă.
  (2) În termenul prevăzut la alin. (1), declaraţiile privind beneficiarul real prevăzute la art. 56 alin. (1) şi (4) şi la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier.(3) Declaraţiile prevăzute la alin. (2) pot fi date şi în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se pot depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Vasile-Florin Cîţu
  Vicepreşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,
  Constantin-Ilie Aprodu
  Bucureşti, 28 octombrie 2020.Nr. 191.----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!