Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.819 din 27 octombrie 2020privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 27 octombrie 2020Data intrării în vigoare 27-10-2020
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 27-10-2020 până la data de 09-06-2023


  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 11.374 din 27.10.2020 al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile:– Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 31 paragraful 2 lit. c) din Regulamentul sanitar internaţional 2005, pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009;
  – art. 25 alin. (2) teza I, art. 27 alin. (5) şi ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARSCoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 9 septembrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 3 „Plan privind modalitatea de aplicare a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de către unităţile sanitare, de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi de medicii de familie“, litera A „Identificarea pacienţilor cu COVID-19“, după punctul 7 se introduc patru noi puncte, punctele 8-11, cu următorul cuprins:8. Pacientul pozitiv nu mai trebuie retestat RT-PCR timp de 90 de zile de la vindecare, cu excepţia persoanelor cu imunodepresii severe sau a celor care dezvoltă simptomatologie clar sugestivă. Dacă retestarea totuşi se petrece, un rezultat pozitiv în perioada de 90 de zile de la vindecare nu poate fi considerat o nouă infecţie, cu excepţia persoanelor cu imunodepresii severe sau a celor care dezvoltă simptomatologie clar sugestivă.
  9. Pentru triajul simptomaticilor, conform definiţiei de caz, în UPU/CPU, având în vedere necesitatea de a descongestiona cât mai rapid, dar în siguranţă, aceste zone se pot utiliza teste de detecţie a antigenelor SARS-CoV-2. Concomitent cu testul rapid se va face şi recoltare pentru RT-PCR. Pacienţii cu rezultat pozitiv la testul rapid vor fi izolaţi imediat în zonele Covid; pacienţii cu rezultat negativ la testul rapid vor fi menţinuţi în zona-tampon dacă prezintă simptome care necesită spitalizare; dacă nu necesită spitalizare, aceşti pacienţi vor fi lăsaţi la domiciliu până la primirea rezultatului RT-PCR. Pentru asimptomatici nu se recomandă la acest moment utilizarea testelor rapide. 10. Parametrii pentru selecţia testelor de detecţie a antigenelor SARS-CoV-2: a) criteriile minime de performanţă: specificitatea înaltă: > 97% (optim > 99%, pentru evitarea falselor pozitivităţi), sensibilitatea > 90% în comparaţie cu un test de referinţă (RTPCR); b) calitatea datelor ştiinţifice care au condus la validarea testului;c) capacitatea de furnizare, distribuţie şi suport tehnic, condiţii de transport şi stocare; d) testele trebuie să fie obligatoriu autorizate/aprobate de către organismele de reglementare naţională şi/sau să fie aprobate pentru utilizare în caz de urgenţă de către OMS în momentul achiziţiei.11. Până la confirmarea infecţiei cu o boală infectocontagioasă, persoanele care prezintă semne şi simptome sugestive specifice definiţiei de caz se izolează la domiciliu sau la o altă locaţie aleasă de aceasta. În acest caz, persoanele aflate în această situaţie au obligaţia de a contacta şi informa medicul de familie despre ipoteza în care se află, inclusiv cu privire la locul în care au decis să se izoleze. Medicul de familie are obligaţia luării în evidenţă şi monitorizării stării de sănătate a persoanelor respective şi transmite direcţiei de sănătate publică fişa de monitorizare a persoanei izolate pe baza fişei de monitorizare prevăzute în anexa la prezentul ordin.
  2. În anexa nr. 3 „Plan privind modalitatea de aplicare a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de către unităţile sanitare, de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi de medicii de familie“, litera B „Traseul pacienţilor pozitivi SARS-CoV-2“ se modifică şi va avea următorul cuprins:B. Traseul pacienţilor pozitivi SARS-CoV-21. Toţi pacienţii depistaţi la testarea RT-PCR cu rezultat pozitiv pentru SARS-CoV-2 au obligaţia de a contacta şi informa medicul de familie despre ipoteza în care se află, inclusiv cu privire la locul în care au decis să se izoleze. Medicul de familie are obligaţia luării în evidenţă şi monitorizării stării de sănătate a persoanelor respective şi transmite direcţiei de sănătate publică fişa de monitorizare a persoanei izolate.2. În urma evaluării telefonice a medicului de familie, pe baza chestionarului prevăzut în fişa de monitorizare din anexa nr. 3 la prezentul plan, pacienţii vor fi încadraţi în următoarele categorii clinice:a) pacienţi asimptomatici sau cu simptome uşoare, care nu necesită internare - se pot izola la domiciliu sau la locaţia declarată, în situaţia în care declară că au condiţii de izolare, sau într-o locaţie alternativă ataşată unei unităţi sanitare, ori în spaţii special desemnate în cazul în care nu au condiţii de izolare; în cazul izolării la domiciliu sau în locaţia declarată de pacient, medicii de familie vor monitoriza zilnic starea de sănătate. Aceşti pacienţi asimptomatici/simptomatici cu forme uşoare ce au încheiat perioada de izolare de 14 zile de la data primului test pozitiv, declaraţi vindecaţi fără al doilea test de control, îşi pot relua activităţile curente şi profesionale cu păstrarea distanţării şi purtarea măştii acasă şi la locul de muncă pentru încă 10 zile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;b) pacienţii simptomatici cu factori de risc, la recomandarea medicului de familie, la solicitarea şi cu acordul lor, vor fi transportaţi prin intermediul SAJ/SABIF la spitalele prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 555/2020, cu modificările şi completările ulterioare, unde vor fi evaluaţi clinic, prin teste de laborator, şi, dacă se consideră necesar, examinare radiologică pulmonară sau examen computer tomografic. Evaluarea se poate face prin internarea pacientului, prin spitalizare de zi, sau fără internarea pacientului (consult şi examene paraclinice la camera de gardă/UPU/CPU); c) pacienţii simptomatici cu forme medii sau severe vor fi internaţi, cu acordul lor, în spitale de faza I sau II care au în structură secţii de terapie intensivă sau în spitale-suport, în cazul în care spitalele de faza I sau II nu au secţii de terapie intensivă, perioada de internare fiind stabilită de medicul curant.
  3. În anexa nr. 3 „Plan privind modalitatea de aplicare a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de către unităţile sanitare, de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi de medicii de familie“, litera C „Criterii de internare şi externare pentru pacienţii cu COVID-19“ se modifică şi va avea următorul cuprins:C. Criterii de internare şi externare pentru pacienţii cu COVID-19Internarea şi externarea pacienţilor se realizează în funcţie de următoarele criterii de severitate a cazului şi de prezenţa/absenţa factorilor de risc pentru COVID-19:a) pacienţii asimptomatici cu factori de risc pot fi izolaţi în spitale de faza I, faza a II-a sau spitale-suport la recomandarea medicului de familie, la solicitarea şi cu acordul lor. Pacienţii asimptomatici cu factori de risc care sunt pozitivi la testul de control pot fi externaţi şi mai devreme de 10 zile, după cel puţin 72 de ore de absenţă a oricărui simptom COVID-19, dacă medicul curant consideră oportun pe baza criteriilor clinice şi paraclinice, cu condiţia izolării la domiciliu sau la locaţia declarată de pacient până la împlinirea celor 14 zile ale perioadei de izolare, care se calculează de la data recoltării primului test pozitiv, fără a fi obligatorie o a doua testare de control. Monitorizarea stării de sănătate a pacientului pe perioada izolării la domiciliu sau la locaţia declarată de persoană se face de către medicul de familie, zilnic, telefonic, prin consultaţie medicală la distanţă. Pentru pacienţii care nu sunt înscrişi pe lista unui medic de familie, monitorizarea zilnică este efectuată de către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti.Medicul de familie va declara pacientul vindecat pe baza rezultatelor monitorizării zilnice, prin consultaţia medicală la distanţă, considerând drept criterii de vindecare absenţa manifestărilor clinice pe parcursul perioadei de monitorizare. Starea de vindecat va fi comunicată în scris prin scrisoare medicală transmisă prin utilizarea mijloacelor de comunicare electronică la distanţă direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, care are obligaţia introducerii statutului de vindecat în platforma Corona-forms în decurs de 24 de ore de la primirea scrisorii.Pacienţii cu afecţiune renală care necesită dializă şi care sunt pozitivi la proba de control pot fi menţinuţi internaţi până la 14 zile, în vederea asigurării accesului la dializă (procedură care nu poate fi efectuată în condiţii de izolare la domiciliu).b) pacienţii simptomatici cu forme medii sau severe vor fi internaţi în spitale de faza I sau II care au în structură secţii de terapie intensivă sau în spitale-suport, în cazul în care spitalele de faza I sau II nu au secţii de terapie intensivă. Internarea trebuie să dureze până când sunt îndeplinite toate criteriile următoare: cel puţin 14 zile de la data recoltării primului test pozitiv şi lipsa febrei pentru cel puţin 72 de ore şi ameliorarea simptomatologiei. Testarea de control RT-PCR se va efectua după îndeplinirea criteriilor mai sus menţionate.Pacienţii cu rezultat pozitiv pentru ARN SARS-CoV-2 la testul de control pot fi externaţi dacă medicul curant consideră oportun pe baza criteriilor clinice şi paraclinice, cu indicaţii de izolare la domiciliu sau la locaţia declarată de persoană pentru o perioadă stabilită de medicul curant. Pacienţii cu test de control negativ pentru ARN SARS-CoV-2 sunt declaraţi vindecaţi la externare de către unitatea sanitară, iar cei cărora li s-a recomandat izolarea sunt declaraţi vindecaţi de către medicul de familie, la încheierea perioadei de izolare recomandate. În situaţia în care aceşti pacienţi nu au medic de familie, vindecarea va fi declarată la terminarea perioadei de izolare de către medicul curant care a tratat cazul respectiv. Unitatea sanitară unde a fost tratat pacientul are obligaţia introducerii statutului de vindecat în platforma Corona-forms în decurs de 24 de ore de la externare.Monitorizarea stării de sănătate a pacientului pe perioada izolării la domiciliu sau la locaţia declarată de persoană se face de către medicul de familie, zilnic, prin consultaţie medicală la distanţă. Pentru pacienţii care nu sunt înscrişi pe lista unui medic de familie, monitorizarea zilnică este efectuată de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti.Pacienţii care prezintă sechele post-COVID-19 după externare (dispnee, fatigabilitate, tulburări neurologice şi altele) vor trebui monitorizaţi în continuare atât de medicul de familie, cât şi în servicii de specialitate, cu controale regulate ale funcţiei pulmonare, cardiace, computer tomografie, test de mers, alte investigaţii considerate necesare de medicul curant.După 14 zile de la data recoltării primului test pozitiv, pentru pacienţii declaraţi vindecaţi de COVID-19, la reintrarea în colectivitate (loc de muncă, unitate de învăţământ etc.) nu este necesar aviz epidemiologic şi nici solicitarea unui test negativ pentru ARN SARS-CoV-2.
  4. După anexa nr. 2 la Planul privind modalitatea de aplicare a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de către unităţile sanitare, de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi de medicii de familie, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3 „Fişa de monitorizare“, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii,
  Nelu Tătaru
  Bucureşti, 27 octombrie 2020.Nr. 1.819.ANEXĂ(Anexa nr. 3 la plan)FIŞĂ de monitorizare, de către medicul de familie, a pacienţilor cu COVID-19 izolaţi la domiciliuNumele şi prenumele pacientului ....................................................................Data recoltării _ _ / _ _ / _ _ _ _
  Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _
  1. De câte zile aţi fost confirmat (prin test RT-PCR)?
  2. Prezentaţi simptome/semne de boală? DA/NU
  3. Pe care dintre următoarele simptome/semne le aveţi? (Se bifează cu DA toate cele prezente.)a) Respiraţie cu dificultate/senzaţie de lipsă de aer
  b) Tuse intensă
  c) Febră
  d) Dureri de cap
  e) Dureri musculare
  f) Dureri în gât
  g) Lipsa gustului
  h) Lipsa mirosului
  i) Diaree
  j) Oboseală
  4. Simptomatologia este mai accentuată faţă de zilele anterioare? DA/NU
  5. Aveţi şi alte afecţiuni cronice (boli cardiovasculare, diabet, obezitate, boli respiratorii cronice, boli renale cronice, boli hepatice cronice, cancer)? DA/NU
  Semnătura medicului de familie
  -----