Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.245/1.805/2020privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII Nr. 3.245 din 19 octombrie 2020
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.805 din 21 octombrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 26 octombrie 2020Data intrării în vigoare 26-10-2020
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 26-10-2020 până la data de 13-05-2021


  Văzând Referatul de aprobare nr. 6.929 din 19.10.2020 al Ministerului Culturii şi nr. N.T. 10.657 din 21.10.2020 al Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 1 pct. 5, 6 şi 7 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:
  Articolul 1Se aprobă măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Instituţiile publice şi operatorii economici care derulează activităţi în sectorul cultural creativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin este cel stabilit la art. 65 lit. h), art. 66 şi art. 67 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.142/1.495/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 1 septembrie 2020, cu modificările ulterioare.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  p. Ministrul sănătăţii,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  ANEXĂ Deschideți MASURIpentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurăriiactivităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii