Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.083 din 19 octombrie 2020pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 20 octombrie 2020Data intrării în vigoare 20-10-2020
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 20-10-2020 până la data de 15-04-2021

  Având în vedere:– prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 1.060/2.857/2020;
  – Referatul de aprobare nr. 440.833/DAPIMM din 14.10.2020 întocmit de către Direcţia de antreprenoriat şi programe pentru IMM,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Procedura de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul 2Direcţia de antreprenoriat şi programe pentru IMM şi agenţiile pentru IMM, atragere de investiţii şi promovare a exportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Bucureşti, 19 octombrie 2020.Nr. 3.083. ANEXĂ Deschideți PROCEDURAde implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" din cadrulschemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile,aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocatede COVID-19


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!