Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 145 din 20 iunie 2018pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 22 iunie 2018Data intrării în vigoare 25-06-2018
  Formă consolidată valabilă la data 26-10-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 26-10-2020 până la data de 09-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 145 din 20 iunie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 515 din 22 iunie 2018, la data de 26 Octombrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 19 martie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 22 octombrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 23 martie 2018, cu următoarea completare:– La articolul I, după punctul 67 se introduc şase noi puncte, punctele 68-73, cu următorul cuprins:68. După articolul 294 se introduce un nou articol, articolul 294^1, cu următorul cuprins:Articolul 294^1Plata TVA aferentă mijloacelor de transport înstrăinate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, personalul acestora, precum şi de cetăţenii străini cu statut diplomatic sau consular(1) Persoanele prevăzute la art. 293 alin. (1) lit. e) şi art. 294 alin. (1) lit. j) care au importat sau achiziţionat în regim de scutire de la plata TVA mijloace de transport şi le înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de doi ani de la data importului/achiziţiei au obligaţia să plătească TVA de a cărei scutire au beneficiat, în condiţiile şi conform procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care:a) mijlocul de transport este exportat de către persoana care a achiziţionat/importat mijlocul de transport în regim de scutire;b)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!