Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECRET nr. 240 din 14 aprilie 2020privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 14 aprilie 2020Data intrării în vigoare 15-04-2020
  Formă consolidată valabilă la data 26-10-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23-10-2020 până la data de 15-04-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a DECRETULUI nr. 240 din 14 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 311 din 14 aprilie 2020, la data de 26 Octombrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 22 octombrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere că pe plan mondial atât numărul de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, cât şi numărul de decese provocate de acesta cresc semnificativ, fără să existe, deocamdată, semne certe ale unei eventuale încetiniri a ritmului evoluţiei pandemiei sau ale unei plafonări a numărului de cazuri, în pofida restricţiilor fără precedent adoptate de statele lumii,
  ţinând seama de faptul că, de la momentul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, atât numărul de îmbolnăviri înregistrate, cât şi numărul de decese provocate de coronavirusul SARS-CoV-2 au înregistrat curbe ascendente,constatând că după instituirea stării de urgenţă în România şi dispunerea graduală a unor măsuri restrictive şi de distanţare socială:– avem de-a face cu o răspândire intracomunitară, deocamdată limitată la nivelul a 10 judeţe (Suceava, Neamţ, Timiş, Arad, Braşov, Hunedoara, Cluj, Constanţa, Galaţi şi Ilfov) şi al municipiului Bucureşti, ceea ce totalizează aproximativ 70% din numărul cazurilor confirmate;– există două zone în care nivelul de răspândire a coronavirusului SARS-CoV-2 este de tip comunitar, respectiv municipiul Suceava şi localităţile limitrofe, precum şi oraşul Ţăndărei din judeţul Ialomiţa, pentru care a fost dispusă măsura carantinei totale, luând în considerare că se menţine contextul excepţional care a determinat instituirea stării de urgenţă şi că interesul public general reclamă prelungirea acestei stări excepţionale, menţinerea aplicării măsurilor deja adoptate, precum şi adoptarea unor noi măsuri care să permită autorităţilor publice să intervină eficient şi cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei, văzând că în această perioadă necesarul de materiale şi de echipamente de protecţie, de dezinfectanţi, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale sau de alte produse necesare în contextul gestionării pandemiei de COVID-19 poate fi cu greu satisfăcut, în lipsa unor mecanisme adaptate, atât în materia achiziţiilor publice - care să ţină seama de urgenţa demersurilor, de volatilitatea preţurilor oferite de piaţă şi de restricţiile impuse la export -, cât şi în materia donaţiilor oferite entităţilor ce realizează un serviciu public - care să permită, de o manieră facilă, acceptarea şi transferul bunurilor oferite,considerând că sunt necesare atât mecanisme care să permită rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public în condiţiile legii, atunci când situaţia o va impune, cât şi mecanisme referitoare la utilizarea materialelor din rezervele de stat sau de mobilizare,având în vedere că, dincolo de eforturile pentru asigurarea intervenţiei medico-sanitare, sunt necesare şi măsuri care să permită asigurarea şi menţinerea capacităţii de intervenţie a forţelor de ordine, atât pentru aplicarea şi urmărirea respectării măsurilor restrictive instituite pe durata stării de urgenţă, cât şi pentru prevenirea unor ameninţări la adresa ordinii publice, de natură a afecta siguranţa naţională sau democraţia constituţională, văzând că, pentru diminuarea efectelor generate de reducerea unor activităţi economice şi sociale, ca urmare a măsurilor cu caracter preventiv sau restrictiv destinate protejării populaţiei României, este necesară adaptarea măsurilor pentru a permite funcţionarea neîntreruptă a administraţiei publice, a justiţiei şi a altor servicii publice, a unor infrastructuri care asigură servicii esenţiale pentru populaţie, stat şi operatorii economici,întrucât protejarea economiei, prin măsuri specifice stabilite, de regulă, prin acte normative, şi desfăşurarea relaţiilor de muncă sunt, în continuare, obiective de interes major pentru instituţiile statului, constatând că toate elementele mai sus prezentate fac parte dintr-un ansamblu de răspuns conjugat la actuala situaţie de criză generată de pandemia de COVID-19 şi că, în egală măsură, sunt necesare pentru a asigura revenirea fără sincope majore la situaţia de normalitate,ţinând cont de faptul că restrângerea exerciţiului unor drepturi nu trebuie să afecteze substanţa lor, ci să urmărească un scop legitim, să fie necesară într-o societate democratică şi să fie proporţională cu scopul urmărit,

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!