Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 868/542/2011privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 868 din 31 mai 2011
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 542 din 31 mai 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011Data intrării în vigoare 01-06-2011
  Formă consolidată valabilă la data 21-10-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-10-2020 până la data de 11-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 868/542/2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011, la data de 21 Octombrie 2020 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.776/951/2011; ORDINUL nr. 681/249/2012; ORDINUL nr. 511/196/2013; ORDINUL nr. 691/261/2013; ORDINUL nr. 622/363/2014; ORDINUL nr. 493/198/2015; ORDINUL nr. 457/843/2018; ORDINUL nr. 1.790/1.071/2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Notă CTCE
  Pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 681 din 29 iunie 2012, prevede:«În tot cuprinsul ordinului, sintagma "cod numeric personal" se înlocuieşte cu sintagma "cod numeric personal/cod unic de asigurare, după caz".»
  Având în vedere:– Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătăţii nr. Cs.A. 6.289 din 31 mai 2011 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 2.063 din 31 mai 2011;– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor:– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!