Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2016Data intrării în vigoare 13-01-2016
  Formă consolidată valabilă la data 25-01-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16-10-2020 până la data de 15-04-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 1 din 6 ianuarie 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 22 din 13 ianuarie 2016, la data de 25 Ianuarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 1 din 6 ianuarie 2016; HOTĂRÂREA nr. 47 din 3 februarie 2016; HOTĂRÂREA nr. 159 din 11 martie 2016; ORDONANŢA nr. 23 din 24 august 2016; HOTĂRÂREA nr. 284 din 27 aprilie 2017; HOTĂRÂREA nr. 354 din 16 mai 2018; HOTĂRÂREA nr. 435 din 21 iunie 2018; HOTĂRÂREA nr. 874 din 9 noiembrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 213 din 10 aprilie 2019; SENTINŢA nr. 263/CA/din 21 noiembrie 2016; ORDONANŢA nr. 6 din 28 ianuarie 2020; HOTĂRÂREA nr. 284 din 9 aprilie 2020; HOTĂRÂREA nr. 340 din 30 aprilie 2020; HOTĂRÂREA nr. 864 din 14 octombrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 5 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea şi colorarea unor produse energetice, precum şi prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2007.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!