Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 16 iulie 2020privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 17 iulie 2020Data intrării în vigoare 17-07-2020
  Formă consolidată valabilă la data 16-10-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16-10-2020 până la data de 11-05-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 115 din 16 iulie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 632 din 17 iulie 2020, la data de 16 Octombrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere că în prezent, prin intermediul Programului operaţional ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sunt stabilite ca principale categorii de beneficiari persoanele care beneficiază de sprijin material prin mese calde, pensionarii cu venituri echivalente indemnizaţiei sociale pentru pensionari cu vârsta de peste 75 de ani, precum şi persoanele fără adăpost,
  având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum şi la nivelul României, în contextul epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pentru care a fost stabilită starea de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, măsuri continuate prin instituirea stării de alertă pe teritoriul României, prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,în contextul necesităţii luării de măsuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 o poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen scurt, mediu şi lung asupra grupurilor vulnerabile,ţinând cont de faptul că în această perioadă generată de epidemia de coronavirus SARS-CoV-2, una dintre cele mai afectate categorii de persoane este categoria persoanelor în vârstă de 75 ani împliniţi, fără sprijin material, cu venituri la nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin la domiciliu, iar, pe de altă parte, de sprijin constând mai ales în asigurarea de mese calde pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populaţiei celei mai expuse riscurilor de orice natură,având în vedere că o altă categorie de persoane afectată în mod direct de epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 este reprezentată de persoanele fără adăpost care se află în risc de sărăcie extremă şi care reprezintă o categorie socială extrem de vulnerabilă pentru răspândirea acestui coronavirus,luând în considerare Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015)7016 final, din 16 octombrie 2015, Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2017)1086, din 20 februarie 2017, Decizia C (2020) 347 final din 21 ianuarie 2020, de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2014) 9102 aprobarea programului operaţional de asistenţă alimentară şi/sau material de bază din Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane în România CCI 2014RO05FMOP001, precum şi a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, astfel cum a fost modificat şi completat prin Regulamentul (UE Euratom) nr. 1046/2018 şi Regulamentul (UE) nr. 559/2020,deoarece în lipsa unor măsuri concrete şi rapide s-ar vulnerabiliza şi mai mult categoriile de persoane vârstnice cu venituri echivalente indemnizaţiei sociale pentru pensionari, precum şi persoanele fără adăpost, prin intensificarea manifestării crizei coronavirusului şi producerea de victime în rândul acestora, este necesară lansarea unui singur apel noncompetitiv, implementat de beneficiarul Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate, cu ajutorul organizaţiilor partenere, pentru a răspunde, printr-o procedură rapidă, eficientă, cu acoperire naţională, care să se adreseze persoanelor vulnerabile cele mai defavorizate şi afectate de impactul pandemiei coronavirusului SARS-CoV-2, în egală măsură şi fără a face distincţie.Având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, prin măsura de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, precum şi cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul următoarelor operaţiuni:a) distribuirea de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde;b)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!