Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 6 august 2020Data intrării în vigoare 06-08-2020
  Formă consolidată valabilă la data 26-10-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16-10-2020 până la data de 15-04-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 705 din 6 august 2020, la data de 26 Octombrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Ţinând cont de faptul că întreprinderile mici şi mijlocii, reglementate prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, s-au confruntat pe perioada declarării stării de urgenţă cu probleme determinate fie de lipsa consumatorilor, caz în care activităţile IMM-urilor au fost puternic afectate prin scăderea cifrei de afaceri, iar personalul angajat a fost trimis în şomaj tehnic, fie de faptul că activităţile desfăşurate de IMM-uri au fost interzise prin ordonanţe militare pe perioada declarării stării de urgenţă sau au fost îngrădite pe perioada stării de alertă, situaţie în care de asemenea personalul angajat al IMM-urilor a fost trimis în şomaj tehnic, iar toate aceste măsuri au condus la un blocaj al acestor activităţi economice la nivel naţional,
  deoarece IMM-urile deţin o pondere importantă în activitatea economică la nivel naţional, numărul total al acestora fiind de 723.595 de companii, cu o pondere însemnată pentru microîntreprinderi de 666.356 de companii, respectiv o pondere relativ medie de 48.230 de întreprinderi mici, precum şi 9.009 întreprinderi mijlocii care desfăşoară activităţi în diferite domenii de activitate, iar pentru reluarea urgentă a activităţii curente au nevoie de capital de lucru, astfel cum acesta este definit prin Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.301/2013,(UE) nr. 1.303/2013 şi (UE) nr. 508/2014 în ceea ce priveşte anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiţii în sistemele de sănătate ale statelor membre şi în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacţie la epidemia de COVID -19 - Iniţiativa pentru investiţii ca reacţie la coronavirus, care urmează a fi utilizat pentru finanţarea activităţilor curente ale IMM-urilor,având în vedere faptul că ajutorul de stat se poate acorda doar până la data de 31 decembrie 2020,întrucât IMM-urile deţin o parte însemnată din forţa de muncă activă a României prin contractele individuale de muncă încheiate, respectiv un număr total de 2.564.484 de contracte, din care 886.803 contracte încheiate de microîntreprinderi, 860.996 de contracte încheiate de întreprinderi mici şi 816.685 de contracte încheiate de întreprinderile mijlocii, astfel încât nevoia de sprijin a acestora fie prin granturi pentru capital de lucru, fie prin granturi de investiţii este o nevoie reală cu un impact major asupra echilibrelor macroeconomice ale României,având în vedere că măsurile de sprijin pentru reluarea activităţilor economice la nivel naţional influenţează direct capacitatea operaţională a IMM-urilor de a relua activităţile pe o piaţă de consum şi producţie grav afectată de epidemia de COVID-19, iar prin neluarea acestor măsuri de sprijin IMM-urile se pot confrunta cu grave dificultăţi în desfăşurarea activităţilor curente şi de investiţii, cu impact direct asupra veniturilor bugetului de stat, dar şi asupra creşterii ratei şomajului în România,deoarece o parte din IMM-uri au nevoie de grant pentru capital de lucru necesar pentru plata datoriilor curente, constituirea stocurilor de materie primă, mărfuri, materiale consumabile, dar şi pentru achiziţionarea echipamentelor de protecţie medicală necesare propriilor salariaţi, iar în lipsa capitalului de lucru reluarea activităţii curente va fi dificil de realizat,întrucât o parte din IMM-uri, ca urmare a crizei provocate de COVID-19, trebuie să îşi realoce activitatea prin crearea unor capacităţi de producţii noi, prin desfăşurarea unor activităţi noi sau prin implementarea unor proiecte de investiţii noi, iar pentru aceasta au nevoie de granturi pentru investiţii de mică valoare, astfel încât să se creeze capacităţi de producţie mici şi să se poată obţine produse şi servicii noi adaptate la cerinţele consumatorilor,luând în considerare că există un risc substanţial de recesiune economică în anul 2020, iar în acest context multe segmente ale economiei europene sunt blocate din cauza epidemiei de COVID-19 şi lanţurile de aprovizionare şi schimburile comerciale globale sunt profund afectate, fiind necesare măsuri de sprijin pentru deblocarea redresarea activităţilor economice,având în vedere faptul că, în lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgenţă, sectorul IMM, care reprezintă o prioritate a programului de relansare economică a Guvernului României, nu ar putea beneficia de condiţii de finanţare adecvată pentru proiectele de relansare a activităţilor, de investiţii sau pentru capitalul de lucru necesar derulării activităţii curente ale întreprinderilor grav afectate de pandemia de COVID-19,ţinând cont de faptul că sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului de relansare economică al Guvernului României, în condiţiile în care acest sector are o contribuţie importantă la creşterea economică naţională şi crearea de locuri de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează printre altele îmbunătăţirea accesului la finanţare,luând în considerare faptul că este necesară adoptarea unui act normativ care să asigure temeiul juridic pentru modificarea Programului operaţional Competitivitate în sensul stabilirii valorilor sumelor forfetare, având în vedere numărul mare de IMM-uri afectate şi impactul implicit asupra economiei, precum şi faptul că semnarea contractelor pentru acordarea ajutorului de stat are ca dată-limită 31 decembrie 2020, motiv pentru care este necesară adoptarea de urgenţă a măsurilor de sprijin pentru capitalul de lucru şi investiţional propus,întrucât neadoptarea prezentului act normativ determină imposibilitatea acordării în cadrul Programului operaţional Competitivitate a unui sprijin financiar în cuantum de 1 miliard de euro pentru IMM-urile afectate în contextul pandemiei de COVID-19, întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgenţă pentru IMM-uri ar conduce la blocarea/întârzierea relansării economice şi, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile europene alocate României, având în vedere că elementele mai sus menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Capitolul I

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!