Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 42 din 31 ianuarie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 1 februarie 2017Data intrării în vigoare 01-02-2017
  Formă consolidată valabilă la data 16-10-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15-10-2020 până la data de 15-04-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 42 din 31 ianuarie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 91 din 1 februarie 2017, la data de 16 Octombrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 435 din 28 mai 2020; HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 şi având în vedere prevederile art. 24 alin. (3), art. 84 alin. (1) şi (2),art. 111 alin. (6), art. 137 alin. (4), art. 142 alin. (7) şi art. 205 alin. (2) şi (2^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) prevederile referitoare la transportul feroviar şi cu metroul, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 99 din 16 mai 1996, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 705/1993 privind acordarea de reduceri pentru transportul pe calea ferată al elevilor şi studenţilor, în perioada vacanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 17 decembrie 1993;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!