Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.513/C din 8 septembrie 2020pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi a criteriilor de evaluare a rezultatelor acesteia
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 24 septembrie 2020Data intrării în vigoare 01-01-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 01-01-2021 până la data de 11-05-2021

  În conformitate cu dispoziţiile art. 101 alin. (1) şi ale art. 195 alin. (1) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite prezentul ordin.Articolul 1
  Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.793/C/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare şi a evaluării pentru definitivarea în funcţie a funcţionarilor publici debutanţi din sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.098 din 25 noiembrie 2004, şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.855/C/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul justiţiei,
  Marian Cătălin Predoiu
  Bucureşti, 8 septembrie 2020.Nr. 3.513/C.ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEde organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare,precum şi a criteriilor de evaluare a rezultatelor acesteia

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!