Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 766 din 10 septembrie 2020pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", precum şi a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 15 septembrie 2020Data intrării în vigoare 15-09-2020

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 alin. (3) şi al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2În aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă Schema de ajutor de minimis aferentă Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“, prevăzută în anexa nr. 2.Articolul 3În termen de 10 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile financiare nebancare transmit Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN cererile de înscriere în program, solicitările pentru alocarea de plafoane de garantare în funcţie de nivelul estimat al finanţărilor pe care le vor acorda în anul 2020 în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“, precum şi nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, cu încadrarea în limitele prevăzute la art. 1 alin. (4) din anexa nr. 1.Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU

  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Vasile-Florin Cîţu
  Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Bucureşti, 10 septembrie 2020.Nr. 766.Anexa nr. 1 Deschideți NORME METODOLOGICEde aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programuluide susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJEAnexa nr. 2 Deschideți SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMISaferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE
  ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!