Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.07.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.545 din 10 septembrie 2020pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 septembrie 2020Data intrării în vigoare 11-09-2020
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 11-09-2020 până la data de 26-07-2021


  Având în vedere:– prevederile art. 94 alin. (2) lit. s) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 39 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare;
  – prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;– prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 privind aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,
  în temeiul prevederilor art. 6 lit. d) şi art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul - Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Bucureşti, 10 septembrie 2020.Nr. 5.545.ANEXĂ Deschideți METODOLOGIE-CADRUprivind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului,precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!