Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 6 aprilie 2020de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2020Data intrării în vigoare 08-04-2020
  Formă consolidată valabilă la data 16-09-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16-09-2020 până la data de 16-05-2021


  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 282 din 6 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 296 din 8 aprilie 2020.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE din 6 aprilie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 296 din 8 aprilie 2020, la data de 16 Septembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 326 din 23 aprilie 2020; HOTĂRÂREA nr. 458 din 4 iunie 2020; HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 458 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 9 iunie 2020, dispoziţiile prezentelor norme metodologice se aplică şi solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA aflate în curs de soluţionare.
  La data de 16-09-2020 Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezentele norme metodologice reglementează modalitatea şi condiţiile de acordare, monitorizare şi soluţionare a cererilor de plată a garanţiilor de stat şi de acordare a granturilor prevăzute la art. 6 din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare MFP, în favoarea fiecărui beneficiar participant la Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, denumit în continuare Programul, pentru una dintre următoarele categorii de credite garantate, după cum urmează:a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin MFP, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei şi trebuie să respecte una dintre următoarele condiţii:(i)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!