Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 282 din 6 aprilie 2020pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2020Data intrării în vigoare 08-04-2020
  Formă consolidată valabilă la data 16-09-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16-09-2020 până la data de 16-05-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 282 din 6 aprilie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 296 din 8 aprilie 2020, la data de 16 Septembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 326 din 23 aprilie 2020; HOTĂRÂREA nr. 458 din 4 iunie 2020; HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  La data de 16-09-2020 Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.La data de 16-09-2020 Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020Articolul 2În termen de 7 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile de credit transmit FNGCIMM cererile de înscriere în program, precum şi solicitările de alocare de plafoane de garantare în funcţie de nivelul estimat al finanţărilor pe care le vor acorda în anul 2020 în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, cu încadrarea în limitele prevăzute la art. 1 alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!