Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (**republicată**)pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014Data intrării în vigoare 24-03-2014
  Formă consolidată valabilă la data 25-08-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-08-2020 până la data de 15-04-2021

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 217 din 22 mai 2003(Republicata 2) din Monitorul Oficial nr.205 din 24-03-2014  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 217 din 22 mai 2003 (Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 205 din 24 martie 2014, la data de 25 August 2020 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA nr. 6 din 28 ianuarie 2015; LEGEA nr. 272 din 10 noiembrie 2015; LEGEA nr. 351 din 23 decembrie 2015; LEGEA nr. 35 din 27 martie 2017; DECIZIA nr. 264 din 27 aprilie 2017; LEGEA nr. 174 din 13 iulie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019; LEGEA nr. 212 din 11 noiembrie 2019; LEGEA nr. 106 din 3 iulie 2020; LEGEA nr. 162 din 3 august 2020; LEGEA nr. 183 din 19 august 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  **) Republicată în temeiul dispoziţiilor art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 217/2003 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012. La data de 21-07-2018 Titlul legii a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 174 din 13 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2018
  Potrivit art. II din LEGEA nr. 174 din 13 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2018, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma violenţă în familie se înlocuieşte cu sintagma violenţă domestică, cu excepţia Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare. Înlocuirea sintagmelor s-a realizat direct în textul prezentei formei consolidate.
  Potrivit art. III din LEGEA nr. 174 din 13 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2018, în tot cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma ”unităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie” se înlocuieşte cu sintagma ”servicii sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice”. Înlocuirea sintagmelor s-a realizat direct în textul prezentei formei consolidate.

  Reproducem prevederile art. VII alin. (1) din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 698 din 4 august 2020:
  „La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile din cuprinsul actelor normative referitoare la cartea de alegător se abrogă”.
  Capitolul I Dispoziţii generale

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!