Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 183 din 19 august 2020privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 19 august 2020Data intrării în vigoare 22-08-2020
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 22-08-2020 până la data de 15-04-2021


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul ILegea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 24 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 16, alineatul (7) va avea următorul cuprins:(7)
  Asistarea sau, după caz, găzduirea victimelor, respectiv asistarea agresorilor în unităţile prevăzute la art. 15 alin. (2) şi (3) se face în baza încheierii unui contract de acordare a serviciilor sociale. Pentru minori contractul de acordare a serviciilor sociale este semnat de părintele însoţitor sau, după caz, de reprezentantul legal.
  2. La articolul 27, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Asistenţa juridică a persoanei care solicită ordinul de protecţie este obligatorie.3. Articolul 32 va avea următorul cuprins:Articolul 32(1) Încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecţie a oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 23 alin. (1), (3) şi (4) lit. a) şi b) şi dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.(2) Încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecţie provizoriu a oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 22^4 alin. (1) şi dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
  4. La anexă, punctul II „Asistenţa juridică“, câmpul al doilea va avea următorul cuprins:Dacă victima nu are avocat, i se va acorda asistenţă juridică din oficiu.
  Articolul IILegea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 24 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  Bucureşti, 19 august 2020.Nr. 183.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!