Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 2 aprilie 2020pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-1
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 4 aprilie 2020Data intrării în vigoare 04-04-2020
  Formă consolidată valabilă la data 01-09-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 25-08-2020 până la data de 15-04-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 42 din 2 aprilie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 283 din 4 aprilie 2020, la data de 01 Septembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 27 mai 2020; LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 11 iunie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 24 august 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 27 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 29 mai 2020, dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA aflate în curs de soluţionare.
  Articolul II din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 prevede:
  Articolul II(1) Eligibilitatea beneficiarului Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aşa cum acesta este definit în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, nu este afectată în cazul în care acesta înregistrează incidente bancare cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora.(2) Incidentele bancare prevăzute la alin. (1) vor fi radiate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, din Centrala Incidentelor de Plăţi, sub condiţia dovedirii, cu bună-credinţă, a eliberării instrumentelor de plată conform reglementarilor în vigoare şi a prezentării certificatului pentru situaţie de urgenţă.

  Articolul 1 și 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 12 iunie 2020 prevăd:Articolul 1Se prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2-6 şi 9 şi ale art. II din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 10 iunie 2020, până la data obţinerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene. Articolul 2Până la obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, prevăzută la art. 1, Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, continuă să se aplice în condiţiile autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia C(2020) 2363 din 10 aprilie 2020.
  Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 24 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 25 august 2020, dispoziţiile art. I şi II ale prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA aflate în curs de soluţionare.


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!