Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 187 din 31 octombrie 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 26 noiembrie 2007Data intrării în vigoare 26-11-2007
  Formă consolidată valabilă la data 12-08-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-08-2020 până la data de 07-04-2021

  Abrogat de Litera b) , Articolul 1 din ORDIN nr. 53 din 31 martie 2021 la data 08-04-2021  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 187 din 31 octombrie 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 804 din 26 noimebrie 2007, la data de 12 August 2020 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 57 din 3 septembrie 2009; ORDINUL nr. 22 din 21 aprilie 2011; ORDINUL nr. 62 din 4 octombrie 2012; ORDINUL nr. 30 din 25 martie 2015; ORDINUL nr. 113 din 5 octombrie 2015; ORDINUL nr. 115 din 25 iunie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Văzând Referatul de aprobare nr. 71.406 din 13 august 2007, întocmit de Direcţia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Articolul 2

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!