Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 2 din 3 august 2020privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020
EMITENT
 • BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGEREA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN ANUL 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 4 august 2020Data intrării în vigoare 04-08-2020
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 04-08-2020 până la data de 15-04-2021

  Având în vedere prevederile art. 25-32 şi ale art. 38-44 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,observând dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora,în temeiul art. 39 alin. (1) lit. a), alin. (4) şi (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Biroul Electoral Central h o t ă r ă ş t e:Articolul 1
  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Biroului Electoral Central,
  George Bogdan Florescu
  Bucureşti, 3 august 2020.Nr. 2.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTde organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!