Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (**republicată**)privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 12 octombrie 2011Data intrării în vigoare 12-10-2011
  Formă consolidată valabilă la data 07-08-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 07-08-2020 până la data de 15-04-2021

  Atenție, se afisează forma consolidată a ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.719 din 12-10-2011  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 719 din 12 octombrie 2011, la data de 07 August 2020 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012; LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 28 iunie 2016; LEGEA nr. 14 din 12 ianuarie 2018; LEGEA nr. 162 din 3 august 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  **) Republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin:– Legea nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 28 octombrie 2005;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 3 noiembrie 2006, aprobată prin Legea nr. 54/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 20 martie 2007;– Legea nr. 53/2007 pentru completarea art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 20 martie 2007;– Legea nr. 241/2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 24 iulie 2007;– Legea nr. 252/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de identitate şi activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 27 iulie 2007;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!